mali

صدور گواهی تمکن مالی

برای سفر به بسیاری از کشورها و اخذ پذیرش برخی از دانشگاه‌‌‌ها‌‌‌، ارائه‌‌‌ تأییدیه‌‌‌ بانک مبنی‌بر اینکه شما از شرایط مالی مناسب و قابل قبولی برای دریافت ویزای آن کشور برخوردارید، ضروری‌‌‌ است. 
گواهی تمکن مالی بانک سامان، سندی معتبر و رسمی‌‌‌ست که موجودی انواع حساب‌‌‌های شما و نرخ برابری آن به ارز موردنظرتان در آن درج می‌‌‌شود. این گواهی بنا به درخواست شما به دو زبان انگلیسی و فارسی قابل ارائه است. شما می‌توانید برای درخواست گواهی تمکن مالی به یکی از شعبه‌های سامان مراجعه کنید.