x
اپلیکیشن موبایلت دستیار بانکی هوشمند موبایل بانک
دانلود

نوزایی هویت برند سامان که ریشه در تغییرات ساختاری و استراتژیک رویکرد جدیدش دارد به‌طور مشخص در لوگو، شعار و چیدمان و نمای بیرونی شعبه‌ها نمود یافته است.

نشانه‌های بصری

بانک سامان در اریبهشت‌ماه سال 1391 با هدف ایجاد یکپارچگی در اجرای برنامه استراتژیک جدید، در درون و برون سازمان تصمیم گرفت تصویر ذهنی مشخصی از برند سامان برای مخاطبانش ارائه دهد. نوزايی هويت برند سامان که ريشه در تغييرات ساختاری و استراتژيک رويکرد جديد بانک سامان دارد به‌طور مشخص در لوگو، شعار و چيدمان و نمای بیرونی شعبه‌ نمود بصری يافته است.

ما از شعار "بانک سامان، بانک هوشمند" به شعار جديد " با شما هستيم" رسيديم و اين بينش را ماحصل سال‌ها وفاداری مشتريان خود می‌دانيم.  

saman-bank-slogan

چيدمان شعبه‌های ما در راستای آسان‌سازی فرايندهای خدمات‌رسانی و تحقق ارزش‌های سه‌گانه بانک یعنی راحتی، سرعت و اعتماد دستخوش تغييرات چشمگيری شد. اين فضای جديد به‌ نوبه خود پذيرش و باور تحولات ساختاری و اجرايی را برای همکاران و مشتريان خوشايندتر خواهد ساخت.

ازآنجاکه لوگو به‌عنوان بخشی مهم از زبان بصری يک برند در ایجاد ارتباط با مخاطبان و پايايی آن نقشی مهم دارد، لوگوی سامان دگرگونه شد.

saman-bank-logo-history

لوگوی جدید با الهام از طرح شمسه دوازده‌پر لوگوی قدیمی شکل گرفته است. ازآنجاکه در بازنگری هویت برند سامان، هماهنگی هویت بصری با هویت بازتعریف‌شده برند مطرح بود، شمسه کلاسیک لوگوی قدیمی نیز دچار تحول و دگرگونی شد. این لوگو با انعطافی بیشتر و ترکیبی از طیف آبی و سفید، ضمن انتقال حس ثبات، اطمینان و شفافیت به مخاطب بستر پذیرش و استقبال از رویکرد استراتژیک جدید ما را فراهم می‌کند. این رویکرد جدید با شکستن قالب‌های شکل‌گرفته در طراحی هندسی شمسه بانک سامان، در پی القای مفهوم «تلفیق کسب‌و‌کار با لذت» است.

saman-bank-logo

دریافت لوگوی افقی بانک سامان

دریافت لوگوی عمودی بانک سامان

هویت شنیداری

یکی از مهمترین عناصر تشکیل‌دهنده‌ هویت شنیداری برندها، نغمه‌ها و موسیقی‌هایی است که مخاطب برند در هنگام انواع تعامل با آن برند، می‌شنود و تجربه می‌کند.

جینگل Jingle سامان نغمه‌ کوتاهی‌ست که به‌عنوان امضای برند در آغاز و پایان انواع ارتباطات برند به‌کار گرفته می‌شود و هدفش بازشناسی برند از بین رقباست.

دریافت جینگل بانک سامان

دریافت موسیقی بانک سامان